Historie klubu

Začátky klubu vodního lyžování jsou známy z roku 1965 a 1966, kdy se na Slapské přehradě v rekreačním středisku Spolany lyžovalo rekreačně neorganizovaně. Klub vodního lyžování TJ Spolana Neratovice byl založen na podzim roku 1967. Zakládajícími členy byli: Macek, Brůžek, Hvězda, Novotný, Novák, Prokop J, Novotný ml., Podaný a Chalupa. Prvním předsedou byl zvolen V. Macek.

Klub pro své působení získal část tenisové klubovny na Hydru. Vlastní sportovní činnost se soustředila na jaře a na podzim na Labi a během léta převážně na rekreačním středisku Spolany na Živohošti. Na počátku své činnosti měl klub 17 členů, z toho 6 aktivních závodníků. V roce 1968 byla činnost klubu zaměřena na výstavbu sportovního zařízení. Závodníci se zúčastnili prvního závodu na Máchově jezeře. V témže roce proběhlo první soustředění, které vedl učitel vodního lyžování Slávek Sedlák ze Spofy. Během roku 1969 byl postaven skokanský můstek, slalomová dráha a člun Zeiz dual.

Vlastní sportovní činnost byla již výraznější. Byly uspořádány dva oddílové přebory. Závodníci se zúčastnili závodů v Pardubicích, kde Novotný obsadil 3. místo za reprezentanty Stehnem a Veitem. V tomto roce získali III. Třídu trenéra Novák, Macek a Prokop J.

V roce 1970 je činnost zaměřena na vytvoření podmínek pro závodní lyžování na trati. Je postavena plovací garáž pro čluny, skokanský můstek a vykotvena slalomová dráha. Činnost byla přemístěna do buňky v prostorech jachtařského pozemku. Organizovalo se rekreační lyžování a proběhly první závody. V roce 1971 došlo ke konfliktu s tamním jezným a na základě toho Státní plavební správa zastavila činnost na trati. Toto vyvolalo nutnost zajištění jiných prostor. Při zjištění, že končí těžba na jezeře Křenek, zahájili členové jednání s vlastníkem objektu, národním podnikem Severokámen. Dále s orgány obcí Křenek- Dřísy, Vodoprávním odborem při ONV v Mělníku a JZD Dřísy. Po několika kladných a záporných jednáních se podařilo získat souhlas k činnosti a klub se na podzim roku 1972 na jezero Křenek přemístil a začal zde budovat potřebné zázemí. Na tomto místě působí až do současné doby. Prezidentem klubu je již řadu let pan Ludvík Novák. Pod jeho vedením je náš klub nejlépe vybaveným klubem vodního lyžování v ČR. Trenérkou v klubu je již 20 let paní Liudmila Makarevich. Za dobu svého působení vychovala většinu reprezentantů ČR, a ti díky ní získali mnoho medailí z evropských i světových soutěží.