Co je vodní lyžování

Vodní lyžování je individuální sport prováděný na lyžích s použitím tažného člunu

Provozuje se na stojaté i tekoucí vodě. Závodí se ve 3 disciplínách - slalom, triky a skok

Na každou disciplínu se používají jiné lyže. Hodnotí se jednotlivé disciplíny a součtem všech bodů z těchto disciplín vzniká kombinace

Slalom - lyžuje se ve vytyčené slalomové dráze, hodnotí se počet objetých bojí při zvyšované rychlosti průjezdu a zkracované délce lana

Triky - rozhočí hodnotí počet a kvalitu cviků v určené trase a časovém úseku

Skok - přes můstek, hodnotí se délka skoku

Kombinace - součet bodů ze všech disciplín